Maak gratis een profiel aan

Rechten van betrokkenen

In onze privacyverklaring leggen we uitgebreid uit welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Relatieplanet van jou verwerkt.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Relatieplanet zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je ook jouw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van jouw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht
Je kunt de gegevens die Relatieplanet met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van jouw overeenkomst met Relatieplanet geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht
Als je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan lossen we dit het liefste direct met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Ook kun je een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming via product@relatieplanet.nl. Wanneer je hier niet uit komt kun je ook nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt jouw gegevens direct inzien, wijzigen en verwijderen door in te loggen in jouw account.

Mocht je toch nog aanvullende vragen, verzoeken en/of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar: product@relatieplanet.nl. Binnen maximaal 30 dagen verwerken we jouw verzoek.